Освободи себе си

Извадки от книгата на д-р Бах “Освободи себе си”

Здраве означава да бъдем в хармония с душата си

Всички земни същества са израз на духа. И най-малкото и незначително нещо има своето Божествено предназначение. Всеки от нас има Божествена мисия на този свят, а нашите души използват умовете и телата ни като инструмент, за да свършат тази работа. И така, ако и трите компонента са в унисон, тогава резултатът е съвършено здраве и съвършено щастие.

Божествената мисия не означава да се жертваме, да се оттегляме от света, да отричаме красотата и естествените радости; напротив, тя означава да получаваме по-пълно и по-голямо удоволствие от всички неща; означава да правим това, което обичаме, да влагаме цялата си душа и сърце, независимо дали ще е домакинска работа, земеделие, рисуване, пеене или обслужване на събратята ни в магазина или в къщи. Ако обичаме повече от всичко тази работа, независимо каква е тя, със сигурност ни е зададена от нашата душа – това е работата, която трябва да свършим на този свят, чрез която единствено можем да бъдем себе си, чрез която превеждаме посланието на истинската си същност на обикновен материален език.

Следователно, по нашето здраве и щастие можем да съдим колко добре превеждаме това послание.

Ако следваме своите инстинкти, своите желания, своите собствени мисли и копнежи, ще познаем единствено радостта и здравето

Никак не е трудно да чуем гласа на собствената си душа; всичко е устроено много просто, стига да го осъзнаем. Простотата е основният принцип на цялото Битие. Нашата душа /онзи тих гласец/ ни говори чрез интуицията, инстинктите, чрез нашите желания, вкусове и предпочитания. Те са ни дадени, за да преведем духовните напътствия на душата на езика на ограничените физически сетива, защото мнозина от вас все още не могат да общуват директно с Висшия си Аз. Заповедите на душата трябва да бъдат следвани безпрекословно, защото единствено тя знае какъв опит трябва да натрупа конкретната личност. Душата знае, че задоволството е единственият истински лек за всичко, което ние на този свят примаме за грешно и неправилно, защото когато с цялото си същество се бунтуваме срещу определено действие, тази грешка не се изкоренява, а просто остава задрямала в нас.

Болестта на тялото е физически резултат от съпротивата на личността към напътствията на душата. Тя идва, когато оставаме глухи за онзи “тихичък гласец” и забравяме своята Божественост; когато се опитваме да наложим собствените си желания на другите или позволяваме техните съвети, мисли и заповеди да ни повлияят.

Колкото повече се освобождаваме от външните влияния, от чуждата личност, толкова по-успешно нашата душа може да ни използва, за да свърши Божията работа. Ставаме себични само тогава, когато се опитваме да контролираме и управляваме другите. Но светът се старае да ни убеди, че е себично да следваме желанията си. Прави го, защото иска да ни зароби. Но само, когато осъзнаем и започнем свободно да осъществяваме истинската си същност, можем да служим на доброто на човечеството.

Когато позволяваме на другите да ни влияят, ние преставаме да слушаме съветите на собствената си душа, а това води до дисхармония и болест. В мига, в който влезе в съзнанието ни, чуждата мисъл ни отклонява от истинския път.

Бог ни е дал самостоятелност и индивидуалност като наше рождено право; дал ни е конкретна работа, която само ние можем да свършим; дал ни е собствен път, който да следваме, без никой да може да ни се бърка. Трябва да знаем, че не само не бива да допускаме чужда намеса, но още по-важното е по никакъв начин да не се намесваме в пътя на което и да е друго човешко съществ. В това се състои истинското здраве, истинското служене и изпълнението на житейската ни задача на Земята.

А нашата истинска работа – щом я открием – ще бъде само наша и толкова ще ни пасва, че ще я изпълняваме без усилие, с лекота и радост; никога няма да ни уморява, ще бъде нашето хоби. Тя ще пробуди в нас истинската ни същност, всички таланти и способности, които дремят у всеки от нас и чакат да се проявят; тогава ние ще бъдем щастливи и ще се чувстваме у дома; а само когато сме щастливи можем да работим най-ползотворно.

И така, драги читателю, ако предпочиташ да станеш фермер, вместо юрист; бръснар, вместо шофьор на автобус, или готвач, вместо продавач в бакалията, смени си професията и стани такъв, какъвто искаш да бъдеш; тогава ще бъдеш щастлив и ще се чувстваш добре, ще работиш с увлечение и ще свършиш много по-добра работа като фермер, бръснар или готвач, отколкото някога би могъл да постигнеш в професия, която никога не е била подходяща за теб. И ще се подчиняваш на заповедите на своя Духовен Аз.

Истинската природа на болестта

От доста време ние приписваме причината за болестите на микробите, времето и храната, която ядем; но мнозина имат естествен имунитет при грипни епидемии; мнозина обичат свежестта на студения вятър; и мнозина ядат сирене и пият черно кафе късно през нощта, без това да им въздейства по някакъв начин. Нищо в природата не може да ни навреди, ако сме щастливи и в хармония. Напротив – ние имаме цялата природа на разположение, за да й се радваме и да се възползваме от нея. Само когато позволим на депресията, на нерешителността и на страха да се промъкнат в съзнанието ни, ставаме чувствителни към външните влияния. Следователно, най-важното е да намерим истинската причина за болестта – умствената нагласа на пациента, а не състоянието на тялото му.

За да получите свобода, дайте свобода

Не можем да очакваме от другите да правят това, което искаме от тях, за тях техните идеи са правилни, и въпреки че пътят им води в различна посока от нашата, крайната цел на пътешествието е една и съща за всички. Ще разберем, че когато искаме другите да “изпълняват желанията ни”, ние изпълняваме техните.

Ние сме като товарни кораби, плаващи към различни места по света – някои до Африка, други до Канада, трети до Австрия, но накрая ще се върнем на едно и също пристанище. Защо тогава да следваме чуждия кораб до Канада, след като нашата посока е към Австралия? Така само ще закъснеем.

Ако дадем свобода на всеки и всичко около нас, ще установим, че в замяна сме станали много по-богати на любов и имущество от преди, защото любовта, която освобождава, е тази, която ни привързва едни към други.

Лечение

При истинското лечение не трябва да мислим за самата болест: единствената ни грижа трябва да бъде умствената ни нагласа, менталните проблеми: най-важното е къде сме сбъркали при осъществяването на Божествения план. Тази дисхармония между нас и нашия Духовен Аз може да доведе до стотици различни несполуки в тялото /защото нашите тела в крайна сметка просто възпроизвеждат състоянието на ума/, но какво означава това? Ако започнем да мислим правилно, тялото скоро ще оздравее.

И така, нека разберем ясно, че физическата болест няма значение; важното и единствено важното е каква е умствената нагласа. Следователно, като игнорираме напълно болестта от която страдаме, трябва да разберем към кой тип принадлежим и да подберем подходящата есенция за него.