Освободи себе си

06 окт. 2017
Освободи себе си

Извадки от книгата на д-р Бах “Освободи себе си” Здраве означава да бъдем в хармония с душата си Всички земни същества са израз на духа. И най-малкото и незначително нещо има своето Божествено предназначение. Всеки от нас има Божествена мисия на този свят, а нашите души използват умовете и телата ни като инструмент, за да свършат тази работа. И така, ако и трите компонента са в унисон, тогава резултатът е съвършено здраве и съвършено щастие. Божествената мисия не означава да се жертваме, да се оттегляме от света, да отричаме красотата и естествените радости; напротив, тя означава да получаваме по-пълно и по-голямо удоволствие от всички неща; означава да правим това, което.

Излекувай себе си

06 окт. 2017
Излекувай себе си

Извадки от книгата на д-р Бах “Излекувай сам себе си” Главната причина за неуспеха на съвременната медицина е,  че тя борави с резултати, а не с причини. Вече векове наред истинското естество на болестите е било замаскирвано от материализма и по този начин на самите болести е давано всякаква възможност да увеличават своите вреди, тъй като те не са били атакувани в самия им произход. Болестите никога не ще бъдат излекувани или унищожени чрез настоящите материалистични методи по простата причина, че болестта в своето начало не е материална. Онова, което ние познаваме като болест, е крайният резултат във физическото тяло, крайният продукт на дълбоко и дълго действащи сили и дори и.

Притча за катранената яма

06 окт. 2017
Притча за катранената яма

Представете си, че заедно с много други човешки същества се намирате в яма с катран, оцапани от главата до петите, неспособни да се придвижвате бързо от едно място на друго, понеже катранът е гъст и лепкав. Докато се тътрите насам-натам, започвате да свиквате с това положение и си живеете така година след година заедно с другите. Също като гравитацията на тази планета: просто приемате бремето на катрана – житейски факт за всички. Това е вашето въображаемо състояние. Но ето че изведнъж, без много шум, получавате дар от Бога. Това е “магически” инструмент, който очиства тялото ви и го поддържа чисто дори когато сте вътре в катрана! Подобно на енергийно поле,.

Уо и стаите на урока

06 окт. 2017
Уо и стаите на урока

Бележка на писателя: Обещах ви да споделя моите любими притчи с вас и тази е една от тях. Въпреки че тази притча е една от първите, дадени от Крион, тя си остава много силна препратка към ежедневния ни живот. Целият стремеж на Крион е да ни даде инструментите, с които да повишим собствената си вибрация и вибрацията на планетата – да бъдем всичко възможно, докато сме тук. Историята носи дълбок скрит смисъл, който ни позволява да видим възможностите пред нас. Освен това докосва сърцата ни и ни моли да си “спомним” кои сме в действителност. *** Имало едно време едно човешко същество, което ще наречем Уо. Полът на Уо няма значение.

Липсващият мост

06 окт. 2017
Липсващият мост

Бележка на писателя: Колко от нас се доверяват наистина на интуици­ята си? Или пък на колко от нас им е трудно да повярват и да се доверят? Обърнете внимание, моля, че аз самият вдигам ръка. “Имай вяра в невидимите неща” е един от най-трудните постулати на всяка религиозна или философска система, която ни кара да се доверим на Бог и себе си за бъдещето. Тази история е от типа, който Крион често дава по-скоро като указания, отколкото като притча. Прочетете история­та за “Липсващият мост”. *** Скъпи мои, единственото нещо, което ви разделя от Божия ум, е дуализмът, който сами сте създали за вашата инкарнация тук. Когато се протегнете и се доверите.

Бащата и синът

06 окт. 2017
Бащата и синът

Бележка на писателя: Това е история, която ще събуди реакция в много мъже. Вие сте бащата… или синът? Дори да не сте нито един от двамата и изобщо да не сте мъж, тази притча разказва за нашата планета. Това е разказ за омразата – онази омраза, която продължава цял жи­вот – едно от най-големите изпитания за човешката природа. Омразата е като навита пружина. Това, което повечето хора не знаят, е, че когато бъде развита, тя притежава потенциала да се превърне в любов! *** И така, живеел на планетата Земя един баща. Той все още не бил баща, но му предстояло да стане, тъй като наближавало раждането на детето му. И той.

Сара и старата обувка

06 окт. 2017
Сара и старата обувка

Бележка на писателя: Готови ли сте за една кратка история? Обичам тази притча, понеже на моменти откривам собствено­то си мислене в нея. Наистина си представям как мога да свикна с… почти всичко! Защо да се променям, щом нещата си вървят? Какво? Казвате, че не вървят? Колко глупаво. *** Сара била просветлена жена от Новата епоха. Тя разбирала, че трябва да поеме отговорността за жи­вота си и да открие мисията си на тази планета. Затова Сара попитала своите водачи как да открие своето “блажено място” (онова, за което била сключила до­говор) и те й дали достатъчно информация. Сара проумяла процесите и започнала да съ-творява онова, което било нейната страст. Сара искала да.

Двете групи воини

06 окт. 2017
Двете групи воини

Бележка на писателя: Тази кратка малка притча ми е една от любимите. Тя крие много от нещата, които трябва да направим с Божиите дарове в тази Нова епоха. *** Имало две групи воини някъде на планетата Земя. И двете групи знаели за новите Божии дарове в Новата епоха, и двете групи били съставени от воини на светлината. Те разбирали своите договори и знаели за съществуването и работата на тъмните сили, които се стремели да им попречат да осъществят личните си цели. Затова се помолили на Бог за даровете на новата енергия и всеки воин получил своя набор от средства. Всеки набор от дарове бил индивидуален и всеки съдържал три неща:.

Джейсън и пещерата

06 окт. 2017
Джейсън и пещерата

Бележка на писателя: Това е разказ за една игра, водена между Джейсън и пазителя на пещерата на сътворението. Джейсън изживява изпитание за своя самоконтрол, маскирано като най-обикновено предизвикателство. Виждате ли връзката с нашия живот? *** Джейсън имал видение. Всъщност то било сън, но в случая на Джейсън това било без значение. Джейсън бил много просветлен и често имал видения в съни­щата си. Това обаче било много живо и ярко. Джейсън се озовал на входа на голяма пещера и веднага я познал. Това била пещерата на сътворение­то, хранилището на Акашовите записи, където се па­зели всички подробности за човешките същества, ко­ито идвали и си отивали от планетата. “О, аз познавам това място!”,.

Сърдитата Джесика

06 окт. 2017
Сърдитата Джесика

Бележка на писателя: Преобразяването на гнева и страха в мир и радост е една от любимите теми в историите на Крион. Ето една притча, която ще допадне на много жени, понеже е случай от истинския живот и мнозина са го изпитвали – и продължават да го изпитват. Мъжете също трябва да вникнат в историята, защото може да им бъде от полза в общуването с партньорката. *** Джесика била много мила жена, но била изключително гневлива. Дълбоко под сладката външност врял и кипял гняв, който се самоподклаждал при всяка възможност. Див, отмъстителен и разрушителен гняв. Освен това й пречел и непрекъснато й нашепвал, че не заслужава да живее на този свят..

error: Content is protected !!