Житен режим

„Житното зърно е Христос. Целият свят се храни от Христа. Житните зрънца са Неговото тяло.” Учителят Петър Дънов Житният режим е един добър педагогически метод за превъзпитание и пречистване на хората и подготвянето им за новия Живот, който идва на Земята – за постигане на великите идеали на човечеството. Това не е просто диета, но дори да подходите към него по този начин, той пак ще осъществи онези процеси, за които е предназначен. Съзнателното преминаване през тях обаче има ключово значение за това как ще се чувстваме преди, по време и след него. Чрез него се изхвърлят утайките от физическото тяло, натрупани през зимата, порите на тялото се отварят и е готово да посрещне.