32. Лоза – Цветето на властта

7.00лв.

Води … и се оставяй да бъдеш воден

Положителен потенциал:

  • Респект
  • Разбиране
  • Нежност и любезност
  • Натурален авторитет
  • Съобразяване с чувствата на хората
  • Мъдрост във воденето на другите
  • Изгасяване на жаждата за власт
  • Служене на висшата сила

Аз съм толерантен към нуждите на околните. Съгласувам моите желания с тези на вселената. В човечност и разбиране поставям себе си в служба на другите и на духа вътре в мен. Аз уважавам другите и развивам разбиране за техните нужди.

 

Желаеш индивидуална комбинация? 

Описание

Основни симптоми: Личността е доминира­на от амбицията си за власт и се проявява като тиран спрямо заобикалящите. Човекът, който се нуждае от Лоза създава впечатление на способен и най-вече изклю­чително уверен в себе си. Той прилича на роден водач и е абсолютно убеден, че е такъв. В трудни моменти, благодарение на своята интелигентност и самообладание, той оценя­ва мащабно ситуацията и се оказва много це­нен. Въпреки това тази сила на волята крие опасността да се използват тези способнос­ти с егоистична цел. Този индивид не приема забележки, че е опиянен от властта и иска да доминира над всички. Той вярва в свръхчовешките си дарби и е убеден, че служи на другите, като им казва какво да правят.

Положителното състояние Лоза е свързано със силата и властта. В негативното състо­яние индивидът има изкривена представа за властта. Той иска да се наложи на всяка цена и реагира с твърдост и без уважение към лич­ността на другите.

Състоянието Лоза се характеризира с изк­лючително силна енергия, която дава на лич­ността способност за упражняване на власт над другите. Същевременно то налага много високи изисквания, защото изкушението да попаднеш под хипнотичното влияние на тази вулканична сила и да я използваш само за стро­го егоистични цели е много силно.

Човек със силни черти Лоза е амбициозен, много способен и притежава несравними с нищо сила на волята и на духа. От всяка криза той намира изход и винаги държи ситуацията под контрол, свикнал е с успеха и винаги излиза победител, но това рано или късно го води до убеждението, че е непогрешим. Този индивид е убеден, че единственият начин да достави удоволствие на другите е като им каже какво да правят и да изисква от тях да го правят по посочения от него начин.

В негативното състояние Лоза личността губи чувствителността си спрямо другите и става жертва на собствените си твърди убеждения. Тя се превръща в диктатор или в човек, заслепен от желанието си за успех и готов да стъпче всеки, който се изправи на пътя му.

Въпреки, че изглежда невъзмутим, арогантен и понякога направо садистичен, ясно е, че инди­видът Лоза е много самотен, защото всички му се подчиняват, но никой не го обича. Както всички тирани, и той е свикнал да плаща висока цена за завоеванията си. Пример за човек, нуждаещ се от Лоза, е кариеристът, готов да мине по трупове, за да се издигне, който не спи но­щем от страх, че рано или късно някой ще пос­тъпи по същия начин с него.

С приемането на есенцията Лоза личността се отваря към висшето си Аз и усеща силата на волята си, която се съюзява с любовта и мъдростта. Тя престава да се държи егоистич­но и енергията тече през нея с все по-голяма сила. В положителното състояние Лоза инди­видът започва да осъзнава, че силните способности да командва са му необходими само във временни ситуации на криза. Той разбира, че главната му задача се състои в това да помага на другите.

Не е задължително човекът, който се нуждае от Лоза, да се представя като арогантен, уверен в себе си и силен. Понякога това може да бъде скромен и крехък индивид, измъчван от чувство за вина и неудовлетвореност от себе си. В този случай цветната есенция на д-р Бах не лекува цялата личност, а само тази част от нея, която го тиранизира и потиска.

На физическо ниво есенцията вайн е идеална за справяне с всички „заболявания на мениджъра” като свръхнапрежение и безсъние, безпо­койство и главоболие.

Лоза може да изиграе важна роля в индиви­дуалната смес от цветни есенции на д-р Бах при всички болести, имащи принудителен характер, като например проблеми с храненето или множествена склероза.

Ботаника

Латинско име: Vitis vinifera

Група: Седемте помощника

Емоционална група: При прекалена загриженост за доброто на околните

Метод на приготвяне: Слънчев

Дълго повече от 15м увивно растение, вирее в топлите страни. Малките му уханни цветове растат на гъсти гроздове. Периодът на цъфтеж зависи от климата.

Описание на д-р Бах: “Много способни хора, сигурни във възможностите си и убедени в успеха. Бидейки толкова сигурни, те смятат, че ще е от полза за другите, ако бъдат убедени да правят нещата като тях или както те считат за правилно. Дори в болест ще командват болногледачите си. Могат да са много полезни в спешни случаи.”

Поезия

АДОЛФО… БРАТОВЧЕД НА ПРИНЦА ОТ ПРЕДИШНАТА ПРИКАЗКА

Вярно е, че Родрлфо беше фанатик, човек, който прекалява, но е вярно и, че намеренията му бяха добри. Неговият братовчед Адолфо обаче правеше нещо много по-лошо – той използваше властта просто за да командва. Никой нямаше право на дума или идея – Адолфо решаваше вместо другите и бе убеден, че всички трябва да му се подчиняват. Разбира се, хората силно го мразеха, защото беше жесток и безсърдечен. Ако някой не изпълняваше неговите заповеди, той разпореждаше да му отсекат главата. Адолфо беше безмилостен. За него беше забавление да разпалва войни – какво от това, че пращаше войниците на смърт, нали той само командваше! Адолфо дори не изпитваше болка или съжаление при вида на обилно леещата се кръв. По време на една битка той падна от седлото на коня и – тъй като беше далече от лагера седна под едно дърво в очакване неговите войници да дойдат да го вземат. Адолфо чакаше, чакаше, но никой не идваше… “Кой мислиш, че ще те потърси, Адолфо? Твоите войници празнуват твоята смърт, защото мислят, че са се освободили от едно отвратително и лошо същество като теб!” Кой говореше? Кой си позволяваше да отправи такива думи към него, принц Адолфо, ужаса на страната? “Не можеш да ме видиш… аз съм само един глас… повече не е нужно да ти обяснявам. Знай, че ще оставаш все повече и повече сам – даже може би ще си и останеш тук завинаги. Всъщност вече го казах… кому си притрябвал? Никой не е толкова глупав, че да дойде да те търси, освен ако…” “Освен ако какво? Кажи ми го! Не смятам да остана тук и да умра от глад и студ! Кажи ми го – това е заповед.” Тишина. “Отговори, казах ти – това е заповед!” Тишина, а после смях… “Нищо не разбра, нали? Скъпи ми диктаторе, на мен не можеш да заповядваш… Остани тук и мисли как да се оправиш сам. Гладът и студът ще ти се отразят добре, ще те накарат да разбереш колко страдания си причинил на другите. Хайде, сбогом.” “Не, чакай! Кой си ти? Какво мога да направя?” Адолфо беше деспотичен, но не и глупав и разбра, че не беше зачитал никога правата на другите, че винаги беше злоупотребявал със своята власт и вместо да се подготви да стане добър крал… бе спечелил единствено омразата на хората. “Разбра – усещам, че го разбра. Добре, сега ще отида да извикам твоите войници, но внимавай – знай, че ти не ме виждаш… но аз те виждам!” Чий беше този глас? Не е важно да научим, но се радваме, че Адолфо разбра… Така е добре.

Състав

Пречистена вода, бренди и енергиен екстракт от Vine.

Ако желаете комбинацията да бъде приготвена без алкохол, моля уточнете това в “Бележки към поръчката”.

Начин на употреба

4 капки под езика 4 пъти дневно в продължение на 1 до 3 мес. 

Zdravisimo.bg
error: Content is protected !!