33. Орех – Цветето на новото начало

7.00лв.

От колебание, нерешителност и непостоянство … до вътрешна непоколебимости устойчивост

Положителен потенциал:

  • Сигурност
  • Изпълване
  • Самоувереност и лекота
  • Промени и трансформации
  • Свобода от външни влияния
  • Яснота относно предприетата промяна
  • Разкъсване на веригите, които ни свързват

Аз следвам моя вътрешен водач и прекъсвам всички връзки, които спират моето развитие. Преминавам плавно в следващата фаза на живота си. Разтварям моите връзки с миналото и се обръщам към новото. Чувам вътрешния глас на обновлението. Намирам силата и волята да се родя отново.

 

Желаеш индивидуална комбинация? 

Описание

Основни симптоми: Личността е неуверена, непостоянна и лесно се поддава на чуждо вли­яние, защото се намира в повратна точка на живота си. Типът Орех се намира в повратен мо­мент от живота си. Когато настъпват го­леми промени, този човек взима под внимание мнението на другите, поглъща чувствата им, включително и отрицателните, възприема пог­решните им идеи и не особено погрешните, без обаче те да съвпадат с това, което той в действителност мисли. Личността постъпва по погрешен начин, защото реагира много сла­бо или със закъснение на собствените си им­пулси.

Положителното състояние Орех е свърза­но с непринудеността и възобновлението. В негативното състояние Орех личността се затруднява да направи първата решителна крачка към някакво ново начало, защото съзна­телно е пленница на ограничителните рамки на миналото, които я правят несигурна.

Цветната есенция Орех се използва при особени ситуации в живота и настъпването на важни промени като например: промяна на вероизповеданието, започване на нова връзка, про­мяна в работата или на професията, премест­ване в друга държава.

Освен това есенцията Орех е полезна и по време на биологически промени, които водят до важни вътрешни промени и освобождават в организма непознати до този момент енергии, като например поникването на зъби, пуберте­та, бременността, кризата на средната въз­раст, менопаузата и крайния момент на физическото съществуване.

Всички важни ситуации, свързани с промяна, се характеризират с по-голямо напрежение и вътрешна нестабилност. По време на тези неопределени фази, когато си нито вътре, нито вън от дадена ситуация, и най-стабилният характер, който обикновено отлично знае как­во иска, става колеблив. Чувствителността на индивида Орех значително се увеличава при проява на скептицизъм или ако бъде критику­ван. Той може да се върне към старите си на­вици или да се държи според старите семейни традиции, рискувайки с това да изгуби способ­ността си за самостоятелно вземане на реше­ния.

В негативното състояние Орех съществу­ват връзки, които задържат индивида в минало­то му като например: неизпълнено обещание, неразрешена докрай връзка или поето задълже­ние към предишна работа. Именно поради тази причина Едуард Бах нарича Орех цветето, което освобождава от омагьосване.

Орех помага на всички, които искат да приключат завинаги с отминалите неща и да започнат от нулата. Това разделяне със стари­те връзки, мисли и чувства е винаги болезнено и понякога се отразява на организма.

Тъй като всички промени водят до стрес, то човек става нестабилен и се поддава на чуждо влияние. Цветната есенция Орех се предпис­ва и в случай, че личността е поставена пред  избор, защото й позволява да се освободи от външните въздействия, които й пречат да ре­агира, като песимизма и скептицизма, предраз­съдъците и условностите.

Есенцията Орех помага да останеш верен на себе си и да живееш и действаш според собствените си убеждения. Тя подпомага също така изграждането на по-твърда броня в слу­чай, че се налага да се върви срещу течението.

В положителното състояние Орех лич­ността се освобождава вътрешно, за да върви към нови хоризонти и се заема с реализирането на жизнената си цел, без да става жертва на външни въздействия и чужди мнения.

Цветната есенция Орех е подходяща и за всички хора, които се нуждаят от защита от негативните вибрации на другите, като напри­мер: социални работници, психотерапевти, лекарски сестри и енерготерапевти.

За разлика от Церато, който не знае какво да избере, защото не се доверява на себе си, и на Склерантус, който не знае накъде да тръгне поради липса на вътрешен център, Орех просто се колебае. Дълбоко вътре в себе си обаче той знае как е правилно да постъпи и се нуждае само от малко помощ.

Есенцията Орех помага и в комбинация с други цветни есенции: след психотерапия, при която са излезли на бял свят аспекти на лич­ността, водещи я до нови решения; при развод, когато все още нещо обединява партньорите;  във възрастта на пенсионирането; след тежка болест, която води до важни промени в живота.

Ботаника

Латинско име: Juglans regia

Група: Деветнадесет останали цветя

Емоционална група: При прекалена чувствителност към външни влияния и идеи

Метод на приготвяне: Варене

Високо до 30м дърво, расте по склонове или в овощни градини. Многобройните мъжки и по-редките женски цветове със зелен цвят растат на едно и също дърво. Те цъфтят през април или май, малко преди или едновременно с разлистването.

Описание на д-р Бах: “За онези, които имат конкретни идеи и амбиции в живота и ги изпълняват, но в редки случаи се изкушават да бъдат отклонени от идеите, целите и работата поради ентусиазма, убежденията и непреклонните мнения на други хора. Лекарството дава постоянство и защита срещу външни влияния.”

Поезия

РИКАРДО И ВЪЛШЕБНИТЕ НОЖИЦИ

Още от малък Рикардо беше решил да напра ви нещо голямо и хубаво в своя живот. Прик люченията го очароваха; той искаше да пътува и да посети най-далечните места, за да открие нещо…което със сигурност очакваше именно него, за да бъде открито. Само че майката на Рикардо го разубеждаваше, като му повтаряше: “Не заминавай – сърцето ми ще е постоянно свито, като знам, че си далече”, а баща му добавяше: “По-добре гледай да си намериш добра работа. Стига с тези приключения – нищо добро няма да излезе от това!” Така Рикардо отлагаше заминаването и се ограничаваше да се разхожда в близката гора, мечтаейки за деня, в който ще може да предприеме своето начинание. Ала го сполетя нещастие -по време на една от разходките му в гората беше заловен от зъл магьосник, който го превърна в свой пленник и, за да предотврати евентуалното му бягство, го оплете в невидими нишки: така Рикардо можеше да работи за магьосника, но не и да излиза извън пределите на неговата градина. Момчето се чувстваше зле. Точно той, който искаше да види целия свят, беше пленен и принуден да върши унизителна работа, докато неговите родители мислеха, че е избягал и вероятно се намира на Еверест или в Бразилия! Но Рикардо не се отчая. Слушаше винаги своята интуиция, която му казваше, че един ден ще изпълни някаква важна мисия… и с тази надежда в сърцето продължаваше напред. Разбира се, нишките бяха много неприятни, но – колкото и да се опитваше да ги дърпа и къса – нямаше начин да се освободи от тях: беше омагьосан и само една контрамагия можеше да го освободи. Една нощ по пълнолуние Рикардо чу музика в градината. Магьосникът спеше здраво и затова той излезе и видя хиляди малки вълшебни същества, които блестяха и танцуваха под лунната светлина. Рикардо се обърна към тях: “Моля ви, помогнете ми -аз съм пленник – направете нещо за мен; трябва да избягам оттук колкото се може по-бързо…” Водачът на съществата се приближи до него и му каза: “Ние можем да ти помогнем, но готов ли си и ти да ни помогнеш? Виж какво, от години се опитваме да стигнем до пещерата, където се пази един виолетов камък. Той има силата да дарява мъдрост и доброта на всички, но се 53
намира твърде далече… Ние не можем да стигнем до пещерата, защото сме мънички, пък и изкачването е толкова изморително… Урвите и пропастите са голяма опасност! Ти би ли се решил да отидеш?” “Господи, бъдете благословени – цял живот чакам такова нещо! Освободете ме оттук и се заклевам пред вас, че на всяка цена ще ви донеса виолетовия камък!” – радостно закрещя Рикардо. “Шшшт… ще събудиш магьосника! Вземи – ето ти този чифт сребърни ножици. Те са вълшебни – за два или три часа ще успееш да срежеш нишките. Дори да не ги виждаш, режи насам-натам и ще се освободиш.” Рикардо успя да се освободи и потегли щастлив… най-после беше дошъл мигът, който той очакваше цял живот Така от едно пленничество се роди възможността да реализира своята найголяма мечта. “Виолетов камък, чакай ме – идвам!”

Състав

Пречистена вода, бренди и енергиен екстракт от Walnut.

Ако желаете комбинацията да бъде приготвена без алкохол, моля уточнете това в “Бележки към поръчката”.

Начин на употреба

4 капки под езика 4 пъти дневно в продължение на 1 до 3 мес. 

Zdravisimo.bg
error: Content is protected !!