37. Шипка – Цветето на жаждата за живот

7.00лв.

От примирение … до отдаденост

Положителен потенциал:

  • Мотивация
  • Осъзнаване
  • Жизненост
  • Креативност
  • Живо любопитство
  • Подновявам интереса си към живота
  • Възможност да разрешавам проблемите
  • Сила да започна да живея отново
  • Разтваряне на апатията и безразличието
  • Чувствителност към красотата

Чувствам се жив. Имам интересен живот и много нови възможности. Откривам благословията да си жив. Чувствам се ентусиазиран от красотата на земята, от човечеството и живота. Намирам безброй причини да живея в хармония с космоса.

 

Желаеш индивидуална комбинация? 

Описание

Основни симптоми: Индивидът е апатичен, примирен и напълно се е отказал да участва в живота си и е капитулирал. Типът Шипка се е отказал от битка­та и се е примирил напълно. Той е нещастен човек, който напълно се е оставил на течени­ето на живота, без да прави ни най-малко уси­лие, за да промени нещо в ситуацията.

Положителното състояние Шипка е свързано с посвещаване на личните задачи в живота, с радостта и желанието за живот. В негативното състояние този принцип на посвещаването е възприет по погрешен начин.

Често състоянието Шипка е свързано с първите дни от живота на човека, например при прекалено продължително раждане и при преждевременно родените деца, на които им се е наложило да прекарат няколко седмици в кувьоз. При тези ситуации току-що роденото създа­ние се убеждава, че решението да живее е греш­ка. Това погрешно убеждение предизвиква пълен отказ от вземане на инициатива и апатично примирение към живота.

Типът Шипка, тъй като не вярва, че си­туацията рано или късно ще се промени, приема нещата без да се оплаква, апатичен е и не се интересува от нищо, което го заобикаля. Всич­ко му е безразлично, защото е убеден, че нищо няма смисъл. Той вярва, че липсата на късмет е предопределен от съдбата или че болестта му е наследствена и нелечима, и е обусловена от кармата му, че няма изход от нещастния му брак или от работата, която никак не го удов­летворява. Не може да му мине през главата дори, че съществува нещо различно. Този индивид отдавна е отминал стадия на депресията и като осъден на смърт се е примирил с положението си.

Шипка е разочарован в очакванията си човек. Често става дума за емоционално разо­чарование в детска възраст, когато е бил пре­небрегван и впоследствие се стреми да разрушава всички връзки в живота си, за да не изпи­та отново онази болка.

Типът Шипка е лишен от стимули и енергия, непрекъснато е уморен и говори с монотонен и безизразен глас. Той е блед, с отпусната кока, много ниско кръвно налягане, което е трудно да бъде нормализирано дори и със силни лекарства. На физическо ниво апати­ята му се изразява като крайно състояние на слабост. Този индивид е скучен и досаден събе­седник, който поглъща енергията на другите, защото липсата на участие в разговора прави атмосферата тежка.

Има и друг тип Шипка, който е труден за разпознаване. Той е активен в поведението си, но също така не очаква никакво удовлетво­рение от живота, работи само от чувство за дълг, без да изпитва радост. Това е следствие на частично надраснато състояние Шипка, което обаче се проявява подсъзнателно във всичките действия на индивида. Неустановено­то състояние Шипка би било голяма пречка за успеха на терапията. То не трябва да бъде  подценявано, защото иначе е невъзможно да се постигне положителен резултат и то не само с цветотерапията на д-р Бах. За да бъде точно установена диагнозата, е важно човек да си припомни дали някога е имал период на пълно примирение и апатия. Частичното състояние Шипка може де се прояви на по-фино ниво под формата на някаква компенсация като необуздана активност при много успешните ме­ниджъри.

Често състоянието Шипка е трудно за разпознаване, тъй като в повечето случаи се усеща въздействието от другите модели на поведение от цветята на д-р Бах, свързани с липса на енергия, като например Дъб, Скалнавода, Върбинка или Лоза.

С приемането на цветната есенция Шипка индивидът усеща, че малко по малко се връщат силите му за живот и той започва да живее. Вследствие на освобождението си от примирението започва да се посвещава на соб­ствения си живот. Личността усеща течаща­та през нея енергия и най-накрая успява да при­еме с радост и жив интерес големите и малки­те дарове на живота.

Шипка е дългосрочен лек, но в практика­та се е оказал полезен и при състояние на вре­менна липса на енергия като например загуба на жизнените сили при прекаляване със секса или вследствие на химиотерапия.

Ботаника

Латинско име: Rosa canina

Група: Деветнадесет останали цветя

Емоционална група: При недостатъчен интерес към заобикалящата действителност

Метод на приготвяне: Варене

Тя е основата на много култивирани рози. Широко разпространен храст по слънчеви покрайнини на горите, полета и каменисти склонове. Белите, светлорозови и тъмнорозови цветове цъфтят между юни и август поединично или в групи по три.

Описание на д-р Бах: “Онези, които без видимо достатъчна причина се оттеглят от всичко, което се случва, и просто се плъзгат по живота, такъв, какъвто дойде, без да полагат никакво усилие да оправят нещата или да намерят малко радост. Те са се предали в битката на живота, без да се оплакват.”

Поезия

АМА ЧЕ СКУКА, АМА ЧЕ ДОСАДА!!

Когато сутрин ставаше от сън, Розалба вече се чувстваше изморена. Каква скука, каква досада – всеки ден да се занимаваш с домакинска работа! Тя почистваше набързо и малко отгореотгоре, след това сядаше пред телевизора и с часове гледаше сериалите: “Блазе им – мислеше Розалба. -Моят живот е толкова скучен, докато тези жени наистина си живеят прекрасно!” Тя не си даваше сметка, че тези сериали бяха измислица, а не реалност Същевременно самата Розалба не правеше нищо и нищо не я интересуваше. Нейните съседки многократно я бяха канили в спортния салон или в кварталния клуб, но тя отказваше, защото беше толкова изморена! Пък и каква скука е да правиш гимнастика или да играеш на карти… Понякога чуваше, че една нейна съседка пее, докато чисти – Розалба просто не разбираше как е възможно такова нещо. Ами онази нейна братовчедка, която всеки ден опитваше да прави различни готварски рецепти… колко уморително! Не, не – Розалба предпочиташе обичайните си спагети с масло… макар че и те й бяха омръзнали… Каква скука, каква досада! Веднъж, докато гледаше телевизия, тя видя, че героинята от сериала отива при една гледачка на карти, за да й предскаже бъдещето: “Пътувания, любов и почит! Вие ще станете богата и известна – виждам басейни и прислуга, бижута и кожени палта, букети от червени рози и чаши за шампанско!” Така говореше една глуповата на вид актриса, наки-чена с огърлици и обици, с тюрбан на главата, седяща в приемна, претрупана с амулети и талисмани… “Ето – и аз ще отида да ми гледат на карти; кой знае дали и в моето бъдеще няма да се открие нещо хубаво!” – помисли си Розалба. Тя се отправи към приемната на госпожа Чезира. Бяха й казали: “Много е добра! Вижда всичко – такова, каквото си е!”… но малко се разочарова, защото Чезира не носеше нито тюрбан, нито фрапиращи обици, а бе облечена в най-обикновена пола и синьо сако. Върху масата стояха картите, ала наоколо нямаше никакви препарирани кукумявки или талисмани – само мебели и картини; всичко си беше съвсем нормално. Все пак Розалба беше нетърпелива да научи съдбата си. “Скъпа Розалба, Вие искате да узнаете бъдещето си. Знайте, че ние сами изграждаме съдбата си. Ето- около Вас аз виждам само скука и телевизионни сериали… нали не очаквате да ви разправям небивалици? Добре, разберете, че животът ви е една голяма скука, защото вие самата сте скучна, апатична, не се интересувате от нищо, правите малко и то насила, без никакъв ентусиазъм… Знам, че сега ще станете и ще си отидете, затръшвайки вратата, защото се надявахте да ви предскажа принц на бял кон и шампанско, но не е така…” В този момент Розалба стана и действително тръшна вратата. Чезира се засмя и каза: “Знаех, че ще стане така -наистина ме бива в предсказанията, нали? Горката Розалба, кой знае дали е разбрала! Аз исках да й помогна, а пък тя дори и не ми плати… Ех…” – и, развеселена, Чезира започна да плете: правеше пуловерче за дъщеря си… Розалба се примири – предсказателката беше права: нищо не я интересуваше! Каква скука, каква досада, каква скука, каква досада! Колко жалко, Розалба – ти наистина не разбра нищо! Чезира искаше да ти помогне да излезеш от твоята леност, но щом ти не желаеш…

Състав

Пречистена вода, бренди и енергиен екстракт от Wild rose.

Ако желаете комбинацията да бъде приготвена без алкохол, моля уточнете това в “Бележки към поръчката”.

Начин на употреба

4 капки под езика 4 пъти дневно в продължение на 1 до 3 мес. 

Zdravisimo.bg
error: Content is protected !!