06. Джанка – Цветето на безгрижието

7.00лв.

От свръхнапрежение … до отпускане

Положителен потенциал:

  • Откритост
  • Релаксация
  • Да бъда себе си
  • Спокойствие
  • Способност да живея тук и сега, вярвайки в живота
  • Отваряне към собствения си еволюционен процес

Излъчвам спокойствие и увереност и живея в мир и хармония. Интегрирам отрицателния и положителния полюс вътре в мен. Предавам се на вътрешния водач с откритост и любов.

 

Желаеш индивидуална комбинация? 

Описание

Основни симптоми: Човекът се страхува да не изгуби контрола над себе си и да не бъде обзет от разрушителни сили. Човекът, който се нуждае от Джанка, се страхува от чувствата си и вярва, че свободното им изразяване може да му навлече сериозни неприятности. Големият му страх го довежда до ръба на отчаянието. Особеното му душевно състояние го кара да се бои от изгуб­ване на самоконтрол и извършване на ужасно престъпление против волята си. Бидейки обсе­бен, той си представя, че убива някого или се самоубива. Вярва, че ще полудее рано или късно и се бои от нервен срив или направо, че ще попадне в психиатрията.

Положителното състояние Джанка е свър­зано с безгрижието и отпускането. В отрица­телното състояние човек се страхува от соб­ствените емоционални усещания и се опитва да ги контролира и подтисне.

Може би още от малки индивидите Джанка изпитват усещането, че техните емоционални прояви не са желани и се научават да ги доминират. Това поведение в по-голяма перспектива не позволява човек да се отдаде на емоциите си в никаква степен.

Негативното състояние Джанка не винаги е лесно за разпознаване. Често този, който се намира в това състояние, се контролира добре, демонстрира самоувереност. На физическо ниво запекът е един от неговите характерни приз­наци. Този, който живее в крайно негативно състояние Джанка, излъчва прекалено спо­койствие и гледа с немигащи очи. Начинът, по който се чувства, се характеризира с усещане­то, че седи на буре с барут и очаква всеки момент то да избухне. Той се страхува, че се намира пред прага на извършване на ужасен акт на насилие, защото усеща дълбоко в себе си развихрянето на разрушителни сили, които не може да контролира.

От психологическа гледна точка причината за това състояние се намира в страха, който се поражда в по-чувствителния индивид при сблъскването му със съвременния свят, изпъл­нен с хаос, замърсена околна среда и стрес.

Поведението, което отговаря на Джанка, е продължение на типичните черти на Агримо­ния. В състоянието Агримония неприятните неща се изтласкват на заден план, докато при Джанка, това което е било изтласкано предизвик­ва страх. Човек, който е бил или е зависим и от приемането на наркотици, стига до крайната фаза на негативното поведение Джанка. Той се разпознава по това, че не е способен да изчака каквото и да било дори и няколко мину­ти, тъй като го обзема паника и страх. Най-важното за такъв човек е да се научи да релак­сира. Той уплашено потиска всички импулси, идващи от подсъзнанието му, и това създава противоположен натиск, който насила изважда на съзнателно ниво изтласкваните тъмни стра­ни на личността.

Джанка не винаги се изразява толкова остро и може да се развива дълги години. Типична в този случай е вътрешната принуда, от която човек не успява да се измъкне. Ако той се научи да понася образите, идващи от подсъз­нанието му, без да им се противопоставя, тогава те изчезват доста бързо. Ако им се противопоставя, тогава състоянието му ста­ва хронично.

Типично за състоянието Джанка е неочак­ваното и неконтролируемо нервно избухване. Например: децата се хвърлят на земята и ри­тат или удрят главата си в стената, възрас­тните хвърлят изпречилите им се предмети и т. н.

При приемането на Джанка личността е преведена през хаоса и тъмнината към светли­ната на истинското й призвание и се активи­рат огромни запаси от енергия. В позитивното състояние Джанка човек е стигнал до дълбо­чината на подсъзнанието си, за да изрази в реалността събрания опит. Той спонтанно доминира мощни сили, извършвайки огромен прогрес в собственото си развитие.

Често по време на лечението позитивното влияние на Джанка се появява още при пър­вото приемане на капките. Винаги в тази фаза излиза основната боязън на личността да се отвори по-нататък за процеса на еволюцията си. Деликатните импулси на Джанка помагат в този случай да се направи голямата крачка в точния момент.

Джанка е доказало ефикасността си при деца с нощно напикаване. Тези деца през деня спазматично контролират страховете си. Затова само нощем, когато е изключен съзнател­ния контрол, при тях се наблюдава спонтанно уриниране.

При двойките в криза, когато напрежението расте с всеки изминал ден, без да може да се намери начин за диалог, Джанка се оказва полезно, за да се прояви разбиране към партньо­ра преди да започнат да летят чинии. Помага най-вече за емоционалното освобождаване пре­ди да изригне акумулираният гняв. Дори в слу­чай на ежедневен стрес, дори и в работата, с помощта на Джанка човек се научава да се справя по-добре с напрежението. Експертите казват, че Джанка е едно ефикасно помощно средство при лечение на болестта на Паркин­сон, както и на други аналогични заболявания от неврологичен характер. Би могло да има активна роля и при рехабилитацията на нарко­мани.

Ботаника

Латинско име: Prunus cerasifera

Група: Деветнадесет останали цветя

Емоционална група: Страхове

Метод на приготвяне: Варене

Младите клони на това високо 3-4м дърво или храст в Англия се използват често като защита от вятър в овощните градини. Чисто белите цветове са малко по-големи от тези на трънката и глога и цъфтят между февруари и април преди разлистването.

Описание на д-р Бах: “Страх от пренапрежение на ума, от загуба на разума, от извършване на страховити и ужасни неща, от пожелаване и познаване на злото, но въпреки това има налични мисъл и импулс за деяние.”

Поезия

ЕДНА ВИСОКА, ВИСОКА КУЛА

Един великан живееше в кула, пълна с мебели и най-вече със скринове, за които беше обичайно да се пълнят с какви ли не дреболии. Той не само си запазваше и това, което никога нямаше да му послужи, но имаше и навика да изписва листове и листове, в които отбелязваше всички свои ядове и всички свои страхове. След това ги затваряше – трак! – в чекмеджето; никой не биваше да ги вижда. Кулата изглеждаше подредена, защото всички вехтории бяха добре скрити в мебелите, а извън тях цялата покъщнина беше съвършено подредена по височина от ниско към високо. Всички чашки за кафе бяха поставени с дръжките наляво, всички кани – с дръжките надясно. Тежко и горко на този, който би дръзнал да наруши реда; великанът си имаше свой начин на подреждане и никой нямаше право да го променя. Е, той и не приемаше много гости, защото си имаше едно доста нервно характерче, лесно се поддаваше на гняв, а и винаги много умуваше, подозираше всички… Всъщност си беше един нещастник -голям и дебел, с всичките си страхове, затворени в чекмеджета, които ставаха все по-пълни и рискуваха да се пръснат. Великанът си купуваше още гардероби и скринове, а кулата се люшкаше под тежестта на целия този товар, но той не си даваше сметка за това, защото се страхуваше единствено да се лиши от каквото и да било. Понякога го спохождаше изкушението да изпочупи или изгори всичко. Не беше лесно да държи под око и в ред цялото това огромно имущество, но той не беше в състояние да предприеме каквото и да било… до момента, в който с това не се зае един хубав ураган! Докато великанът тичаше към градината, където беше проснал огромното си пране (чорапи, закачени в градация по цветове – от по-светли към потъмни; прецизно подредени тениски), една мълния улучи центъра на кулата – и без това претоварена и застрашена от срутване. Тя се сгромоляса, превръщайки се в купчина от развалини. Великанът плака, вика, крещя, а после се нахвърли с ритници върху камъните: “Нещастният аз, вече си нямам нищо, нищичко! Всичките ми спомени, всичките ми документи, всичките ми дреболийки…” Но докато крещеше и ридаеше, всички страхове, които бе държал притиснати като в тенджера под наляга не, изплуваха на повърхността. След като си изля душата, великанът си даде сметка, че май се беше освободил – можеше да започне наново, можеше да си построи по-малка кула, по-весела, по-малко наблъскана с мебели, а можеше и да живее някъде друга де… Изведнъж му олекна и той си каза: “Защо не?” Събра тениски и чорапи, откри сред развалините една раница и торбичката със сребърните монети… и с весело подсвиркване тръгна към една нова цел, без да поглежда назад. Кулата държа великана като затворник твърде дълго време… Сега от кулата бяха останали само развалини, а той се чувстваше като нов.

Състав

Пречистена вода, бренди и енергиен екстракт от Cherry plum.

Ако желаете комбинацията да бъде приготвена без алкохол, моля уточнете това в “Бележки към поръчката”.

Начин на употреба

4 капки под езика 4 пъти дневно в продължение на 1 до 3 мес. 

Zdravisimo.bg
Assign a menu in the Left Menu options.
error: Content is protected !!