Арон и сферата на същността

Бележка на писателя:

Това е една кратка история, споделена от Крион пред слушателите в Седона, Аризона, за търсенето на един човек на младост, изцеление и мъдрост. Парите не били проблем, понеже той обикалял света в търсене на мечтата, която постоянно му се изплъзвала.

***

И така, Арон бил богат човек на Земята и когато навършил 40 години, се разтревожил от онова, което видял в огледалото. Защото оттам го гледал един мъж, който започвал да се променя и да остарява. Навсякъде около него приятелите му се разболявали от различни болести, а много от тях умирали. И той си казал: “Какво мога да направя, за да променя това? Все трябва да има някакъв отговор. Знам, че това богатство не ми е дадено случайно.”

Арон бил вярващ човек с голямо семейство. Той си казал: “Ще използвам богатството си, за да открия онова, което наричат фонтана на младостта.” Отишъл при един мъдрец и го попитал: “Съществува ли фон­танът на младостта?”

Шаманът му казал: “Не точно, но има нещо, което наричаме “сферата на същността”. Тя е реална и фи­зическа; ще удължи живота ти и ще излекува болести­те ти. Освен това ще те дари с голяма мъдрост.”

“О, мъдрецо,” рекъл Арон, “кажи ми, къде мога да намеря тази сфера на същността?”

А мъдрецът отвърнал: “Ами, един от начините е да намериш чашата на Христос.”

“О, не!”, възкликнал Арон. “Това е Светият Граал, а аз не вярвам в него. Моята религия не подкрепя такива неща.”

Тогава мъдрецът се усмихнал и отвърнал: “Арон, ако щеш вярвай, но сферата на същността и чашата на Христос и Светият Граал са били пренесени в кивота на завета.”

“Как е възможно”, учудил се Арон. Кивотът пред­шествал значително раждането на Христос. Той отх­върлил последните думи на шамана и се втурнал в преследване само на онова, което го интересувало.

“Кажи ми, къде мога да намеря тази сфера на същността?”

Шаманът отговорил: “Можеш да я имаш, ако решиш, защото ясно виждаме твоя договор и знаем, че можеш да я намериш. Трябва само да започнеш търсенето и да оставиш Бог да те води.”

Арон много се развълнувал, защото го изтълкувал в смисъл, че той е предопределен да изнамери сферата на същността за планетата! “Щом веднъж открия сфе­рата на същността”, мислел си Арон, “ще помогна и ще излекувам хиляди хора.” Той самият щял да живее дълго, а също и близките му, приятелите, роднините му. Това било по-хубаво, отколкото си представял. И Арон повярвал на мъдреца, защото нямал причина да се съмнява в него.

И така, той започнал търсенето, мислейки: “Къде да отида най-напред?” Отговаряйки интуитивно на въпроса си, той си казал: “Първо ще посетя онези места на планетата, които се отличават с най-силна енергия.” Дошъл в Седона (смях откъм аудиторията). Търсил навсякъде и разговарял с пазителите на каньо­ните. Пазителите казали: “Не е тук. Потърси другаде.” Пътуването му го отвело до някои от най-светите места на планетата.

“Кое е най-висшето религиозно място?”, запитал се Арон. И си отговорил: “Моят дом! Ще отида там.” Така Арон отишъл в свещената земя и посетил много религиозни водачи, някои от които никога не били чували за сферата на същността, а други казвали: “Да, чували сме и знаем. Продължавай да търсиш, ти си този, който ще я намери.”

Така Арон стигнал до други места, до съседната земя Египет. И там задал същите въпрос и получил почти същите отговори. Отишъл в Перу, а после и в Индия. Срещнал хора, които твърдели, че те самите са сферата на същността; че трябвало само да остане при тях и да им отдаде предаността и имуществото си. Те представлявали сферата на същността и той щял да има дълъг живот, стига да останел при тях. Арон не бил глупав и знаел, че сферата на същността била нещо материално, което можело да бъде докос­нато и било предназначено за цялото човечество, а не само за група избраници.

Търсенето на Арон продължило много, много години; междувременно той остарявал и се променял. Това го плашело и той взел да се тревожи. Тревогата смущавала функциите на тялото му и той се разболял. Лежал на смъртния одър, заобиколен от хората, които го обичали. Знаел, че не успял да намери сфера­та на същността. Бил сърдит на мъдреца, който му казал, че ще я намери. “Що за номер е това?”, питал се той. “Какво направи с мен Бог?” Арон бил болен и потиснат от факта, че сферата на същността му се изплъзнала. Близките му били свидетели на безплод­ните му търсения и му казвали неведнъж да прекрати издирването за свое добро. Той бил много изморен и копнеел за сън.

На следващата сутрин се събудил и станал. Чувствал се чудесно, но някак различно. Когато вода­чите му се доближили до него, той осъзнал, че е умрял. В този момент изпитал негодувание и казал на вода­чите си: “Зная кои сте и зная къде отивам. Беше много глупав номер мъдрецът да ми каже, че ще намеря сферата на същността, а аз да не успея да я открия. Защо ме измамихте?”

Водачите му се усмихнали и в съвършена любов го обгърнали в енергията си. И го помолили да се обърне и да погледне назад. Там, на мястото, където доскоро Арон лежал, била сферата на същността! Там била! Била материален обект и Арон можел да я докосне, защото през цялото време лежала в сърцето му. Арон онемял от благоговение пред видяното.

Той погледнал към струпаните наоколо роднини и се изумил! Защото тези живи човешки същества, които ридаели и скърбели заради смъртта му – във всяко едно от тях лежала същата сфера на същността.

Тогава Арон разбрал, че сферата на същността не била само една. “Тя е за цялото човечество”, бил казал старият мъдрец. “Ще я намериш, ако я потърсиш.” Но никога не бил казвал, че тя е само една! И тогава Арон разбрал. Погледнал водачите си и проумял.

Усмихнал им се и казал: “Благодаря ви. Защото сега разбирам договора и урока си.” После се обърнал и поел между своите ангели приятели към светлината – към мястото, което бил посещавал много пъти. Не искал да остава нито миг повече в тази ниска вибра­ционна енергия.

Дори за това кратко време в новата вибрация, Арон разбрал още, че всичко научено в този живот щяло да премине в следващата му инкарнация и ня­мал търпение. Защото познавал пътуването през туне­ла – през пещерата, където се пазят хрониките на инкарнациите. После залата за почести, а след това плановите съвещания и завръщането на планетата. И знаел, че когато се върнел, щял да успее да намери сферата на същността. Щял да го направи още като дете и щял да живее много дълго. Защото този път щял да си спомни; щял да запомни урока, че сферата на същността е дарът на скъпоценната частица от Бог във всеки един човек.

Послепис на писателя:

Смисълът на тази притча е ясен за всекиго. Крион казва, че всички вие четете тези слова по предварител­на уговорка! Бог ви дава способността да се протег­нете и да откриете Светия Граал, защото сферата на същността е Бог във вас. Тя е частицата от Бог, която живее във всеки един от вас и която мнозина наричат Висшия Аз. Тази притча скандира: “Протегнете се, вземете я и бъдете здрави. Живейте дълго. Бъдете на вашето блажено място. Бог иска да останете тук и да живеете дълго.”

Някои от вас казват: “Това не може да бъде, защото се оглеждам наоколо и не виждам доказател­ства за вашите думи.” Но Крион ви казва, че когато достатъчно хора направят това, вие наистина ще ви­дите промяната навсякъде около вас. Но тя трябва да започне тук, в стаята, където седите в момента, и в стаите като нея по цялата планета. Във вашето смире­ние можете да потърсите онова, което носите още от раждането си, и чрез личното ви откритие можете да промените хода на процесите около вас, които на свой ред ще повлияят на другите и накрая ще променят областта, където живеете! Вие носите в себе си семе­ната на универсалния Божи Дух и съпътстващата го мъдрост и изцеление. Бог ви призовава да се протег­нете навътре в себе си и да откриете истината и мира, който върви с нея – и планетата ще се промени бла­годарение на онова, което правите в миговете на по­кой.