Освободи себе си

06 окт. 2017
Освободи себе си

Извадки от книгата на д-р Бах “Освободи себе си” Здраве означава да бъдем в хармония с душата си Всички земни същества са израз на духа. И най-малкото и незначително нещо има своето Божествено предназначение. Всеки от нас има Божествена мисия на този свят, а нашите души използват умовете и телата ни като инструмент, за да свършат тази работа. И така, ако и трите компонента са в унисон, тогава резултатът е съвършено здраве и съвършено щастие. Божествената мисия не означава да се жертваме, да се оттегляме от света, да отричаме красотата и естествените радости; напротив, тя означава да получаваме по-пълно и по-голямо удоволствие от всички неща; означава да правим това, което.

Излекувай себе си

06 окт. 2017
Излекувай себе си

Извадки от книгата на д-р Бах “Излекувай сам себе си” Главната причина за неуспеха на съвременната медицина е,  че тя борави с резултати, а не с причини. Вече векове наред истинското естество на болестите е било замаскирвано от материализма и по този начин на самите болести е давано всякаква възможност да увеличават своите вреди, тъй като те не са били атакувани в самия им произход. Болестите никога не ще бъдат излекувани или унищожени чрез настоящите материалистични методи по простата причина, че болестта в своето начало не е материална. Онова, което ние познаваме като болест, е крайният резултат във физическото тяло, крайният продукт на дълбоко и дълго действащи сили и дори и.