Centaury /Kантарион/

12.00 лв.42.00 лв.

бутилка концентрат 10мл
бутилка концентрат 10мл
бутилка концентрат 30мл
бутилка концентрат 30мл
готова за прием бутилка
готова за прием бутилка
Изчистване

Червеният кантарион цъфти с малки розови цветове на сухи поляни, покрай пътищата и на пусти места. Достига височина между 5 и 35см и цъфтят между юни и август.

Според д-р Бах, есенцията е подходяща за “мили, тихи и нежни хора, които са прекомерно загрижени да помагат на другите. Пренатоварват се в усилията си. Желанието им така избуява, че стават по-скоро слуги, отколкото доброжелателни помощници. Добрата им природа ги кара да правят повече, отколкото са длъжни, и вършейки това, може да пренебрегнат личната си мисия на този свят.”

Share on facebook
Share on pinterest
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email

Описание

От пасивно служене … до активно служене с Цветни есенции на д-р Бах

Личността Кантарион има слаба воля, прекалено е отзивчива към нуждите на другите и не умее да казва „Не”. Тя е мила, загрижена за други­те и любезна, и заради тази своя доб­рота е обичана от всички. Мотивацията, която задвижва тези благородни качества обаче е желанието да бъде оценена и харесвана от други­те. От страх да не обиди някого и така да загуби уважението му, тя е много внимателен и стига до угодничене. По този начин жертва решителността и личната си реализация в полза на признанието и вниманието на други­те, които така страстно желае. Благоразполо­жението, помощта и служенето на другите вър­вят често срещу интересите на личността й.

Отстрани се остава с впечатлението, че субектът Кантарион се е отказал от силата на волята си още от раждането си и затова се задоволява само да участва в инициативите, предложени от другите. Това се обуславя и от страха му да не загуби уважението и любовта на околните и така се превръща в послушен роб на някоя доминираща личност. Човекът, в такова душевно състояние, обикновено има много отпуснато и слабо ръкостискане. Това състояние включва в себе си двойно ограничение, както в личен план, така и в енергиен. В личен план трябва да поставя граници спрямо другите, за да не става зависим от тях; докато в енергиен аспект се получава ограничаване на личното енергийно поле спрямо заобикаля­щият го свят. Такъв човек често казва, че в компанията на определени хора се чувства отпаднал и уморен и се притеснява, че му пият от енергията. В тези случаи цветето Кантарион е от голяма полза, защото възстановява аура­та му и го предпазва от въздействието на заобикалящия го свят. Заедно с Орех то е добър лек за защита от въздействието на така наречената „астрална сфера” или от силното въздействие на някоя секта или „просветен” учител.

Често тежко болните хора отнемат автоматично енергията от за­обикалящата ги среда поради много ниското ниво на собствената им енергия. В тези случаи е хубаво да се вземат 4 капки от Кантарион. Не е много продуктивно да се жертваш за другите, тъй като само ако си силен можеш да им дадеш помощ. Пациентът в това негативно състояние трябва да осъзнае, че без­условното изпълнение на желанията на другия пречи на взаимното им израстване. Важно е да се установи доколко негативното състояние не е бягство от индивидуалния про­цес на израстване и от това да се научи да различава правилното от неправилното, както и да взема решения. Освен това не бива да се забравя, че личност­та се формира и запазва благодарение на воля­та.

Често децата със силни черти Кантарион са тези, които създават най-малко проблеми и са така наречените „лесни деца” – послушни, услужливи и много чувствителни към похвали и упреци. Те не създават особени затруднения на родителите си, освен факта, че са тиранизирани ­от съучениците си, тъй като са свити. Като пораснат се оказват под влиянието на по-силни от тях личности. Когато вследствие на дълга и изтощителна болест волята е отслабнала значително, взимането на Кантарион ще възвърне жизнеността на тялото и духа.

Важно е да запомните, че трябва да се държите добре изправени и да не превивате гърба си, както правят много от субектите Кантарион. Приемането на цветето възстано­вява контакта със собствената воля и реорганизира енергийния потенциал на личността. То реструктурира и укрепва аурата на едно по-фино ниво, заздравявайки личността. Именно по тази причина Кантарион е едно от най-важните цветя на Бах, което помага да се води собствен живот. След първото му приемане един екстрасенс описва усещането за кръстосване на енергийните потоци от дясната към лявата част на тялото и обратно, което е много важно за правилното функциониране на организма

Положителното състояние Кантарион е свър­зано с решителността и осъзнаването на соб­ствената идентичност.

Състав и начин на употреба

Вибрационен разтвор от Centarium umbellatum, съдържащ бренди като естествен консервант.

Приготвяне на бутилки за дозиране: Поставете 3 капки от стоковата есенция в бутилка с капкомер от 15 ml до 30 ml, пълна с 1/3 бренди и 2/3 пречистена или изворна вода.

Приготвяне на комбинирани есенции: Поставете 3 капки от всяка стокова есенция, която сте избрали в бутилка с капкомер от 15 до 30 мл, пълна с 1/3 бренди и 2/3 пречистена или изворна вода.

Лесно за употреба: приемат се по 4 капки под езика, 4 пъти на ден.

Съхранявайте бутилката на хладно и сухо място. 

Забележка: ако не се консервира в алкохол, ще има много по-кратък срок на годност от около 2-3 седмици, в зависимост от количеството на използвания консервант. В такъв случай се препоръчва да съхранявате дозиращата бутилка в хладилника и да избягвате да докосвате стъклената част на капкомера, за да я поддържате чиста.

Положителен потенциал

  • Разпознаване на моята собствена идентичност
  • Самостоятелнот и решителност
  • Признателност на моята собствена воля
  • Възможност да кажеш “НЕ”
  • Възможност да останеш верен на себе си в група
  • Най-важния човек на света, съм самия аз.
  • За да помогна на другите, трябва първо да се погрижа за себе си.
  • Промяната започва от мен.
  • Признавам моята идентичност и вътрешни нужди.
  • Уважавам себе си и съм отговорен за моето собствено развитие, желание и изборите, които правя.