“Тези лекове действат така, че да повишат нашите вибрации и да отворят каналите ни за възпримане на Духовния Аз; да изпълнят нашата същност с онази конкрeтна добродетел, от която се нуждаем, и да отмият от нас грешките, които ни причиняват вреда. Те могат, подобно на хубавата музика или на всяко друго нещо, великолепно и възвишено, което ни носи вдъхновение, да извисят нашата истинска природа и да ни въздигнат по-близо до нашия дух и тъкмо по този начин да ни донесат покой и облекчение на нашите страдания. Те лекуват не като атакуват болестта, а като изпълват телата ни с красивите вибрации на Висшата Природа, в присъствието на която болестта се стопява като сняг на слънце.”

д-р Едуард Бах

 

Цветните есенции действат подобно на медитацията – дават възможност на човека да достигне до мъдростта на своето Висше Аз, като не само разсейват негативните убеждения, но и отварят вратите на съзнанието ни, за да бъде залято от добродетелите на Висшия Аз – любов, радост, вяра, смелост. Когато това се случи, негативните нагласи и мисли изчезват, възстановява се балансът и настъпва истинско изцеление. Тези силни лечебни средства действат по много начини, за да ни помогнат да се освободим от негативните си убеждения и емоции и да ги заменим с положителните страни на съществото си. Хора и събития започват да се стичат в живота ни, за да ни помогнат да се придвижим към ново ниво на разбирането. Този ефект може да се засили допълнително, когато се освободим от вредното влияние на отрицателните си убеждения.  Може да се приеме, че човек има няколко емоционални слоя и Цветните есенции ни помагат да преминаваме през пластовете от емоционални блокади. Емоциите се саморегулират, което означава, че са ефективни само дотам, докъдето са готови да стигнат хората. Те действат и като мек катализатор, който довежда хората до тази точка и след това им помага да започнат да пробиват следващия слой. Разбира се, колкото по осъзнати стават хората с помощта на лични практики за израстване, медитация и готовност да изследват и да се изправят лице в лице с чувствата си, толкова по-бързо ще действат цветните есенции. Цветните есенции изваждат на повърхността положителните качества, които се крият дълбоко във всеки от нас. Тяхното активиране ни позволява да заменим страха със смелост, омразата с любов, несигурността с увереност и т.н.

За да  разберем ефектите на цветните есенции върху индивида ще използваме следната аналогия. Човешкото същество се състои от триадата – Съзнание, подсъзнание и тяло. Най-отгоре стои съзнателният ум – той мисли какво ще обядваш днес и какво си правил миналия уикенд, анализира думите, които четеш в момента. Съзнанието непрестанно бърбори вътрешно и прескача от мисъл на мисъл. Под нивото на съзнанието се намира подсъзнанието, където се съхраняват много от убежденията ни. Всяко наше преживяване се регистрира в съзнателната част на ума и постепенно се измества в дълбините на подсъзнанието, където остава. Всъщност повечето от тях са формирани още в утробата и през първите години от живота ни, но рядко сме осъзнати за тях.  Ние постоянно създаваме ситуации, които потвърждават личните ни убеждения и те често ръководят и диктуват действията ни. Както шлаките от физическата обмяна на веществата, натоварват храносмилателната система, така и шлаките от душевната обмяна пречат за преработването на емоционалните впечатления. Лечението с цветя изчиства и трансформира натрупаните в подсъзнанието отпадъци, които са ни затормозявали години наред. По този начин е възможна душевна пренастройка и включване на физическите сили за самолечение. Енергията, която досега е била необходима за потискане, се освобождава за лечение и творчество, като по този начин животът на индивида става по хармоничен. Когато хората успеят да променят отрицателните си убеждения, те вече ще могат да се освободят и от саморазрушителните си модели на поведение, а това ще помогне не само на тях, но ще освободи и децата им. 

За да разберем действието на Цветните есенции, трябва да хвърлим поглед и върху устройството на човека и произхода на болестта. Последната по своето естество не е материална – тя се корени най-вече в емоционалното ниво на аурата и в несъзнателните ни реакции, които биват блокирани или прекалено стимулирани.

Искате да усетите въздействието им върху себе си? 

Аурата е биоенергийното поле от фина енергия, ограждащо физическото тяло на човекТя се състои от седем слоя или още наречени седем енергийни тела, които са взаимосвързани и взаимопроникващи се. Всяко едно от тях трепти със съответната специфична честота.  Аурата има овална форма и се състои от красиви цветове, които се променят непрекъснато в зависимост от нашите мисли и чувства, здравословно състояние и начин на живот. Въпреки това, тя има един основен цвят, който се запазва непроменен. Когато тя е здрава и цяла, това означава, че нашите чакри функционират правилно и енергийния баланс в тялото е добър, но ако се получат изкривявания на трептенията между различните нива на биоенергийното поле, нейната цялост е нарушена и това оказва влияние върху нашето физическо, емоционално и психическо състояние.

На първото равнище на аурата са локализирани чакрите като места, които събират и разпределят енергията. Те са във връзка с другите нива на енергийното поле и се въртят с различни честоти, които се възприемат като различни цветове. Тъй като цветовете са енергийни вибрации, цвета посочен за всяка чакра е този, който я балансира и лекува. Всички главни чакри са разположени в близост до ендокринните жлези. Ако някоя от чакрите не е в равновесие, нейната съответстваща функция в индивида също е в дисбаланс. Долните чакри са настроени към земните енергии, а горните чакри с по-етерните форми енергия. Сърдечната чакра се намира в центъра на тялото и е средищна точка на тези две енергии, където двата полюса, духът и материята, се срещат в изражението на любовта. Чакрите са подредени по един централен енергиен канал сушумна, през който енергийния поток циркулира нагоре-надолу в полето по целия гръбначен стълб. Този поток се простира и извън физическото тяло, като двата изхода са над главата и под опашната кост. Той прокарва чиста жизнена енергия прана през тялото, за да осигури неговата стабилност и енергиен баланс. По този начин ние сме в постоянна връзка с нашият Висш Аз, който ни предоставя достъп до цялата мъдрост и информация във вселената, помагайки ни да си спомним нашите скрити способности.

 

  Каузално тяло – 7-ма чакра – Теменна (Сахасрара)

  Небесно тяло – 6-та чакра – Челна (Аджна)

  Етерен двойник – 5-та чакра – Гърлена (Вишудхи)

  Астрално тяло – 4-та чакра – Сърдечна (Анахата)

  Ментално тяло – 3-та чакра–Слънчев сплит     (Манипура)

  Емоционално тяло – 2-ра чакра – Сакрална     (Свадхистана)

  Етерно тяло – 1-ва чакра – Коренна (Муладхара)

 

 

Всяка една от чакрите играе ролята на преобразувател на тази универсалната енергия. Прана се спуска надолу през седемте чакри, като по пътя си се видоизменя. Ако по-долните чакри са чисти и “незамърсени” от негативни наслагвания като травми, потиснати емоции, изтласкани преживявания, комплекси и т.н., прана свободно ще може да се изкачи обратно към по-горните чакри, повдигайки нивото на осъзнатост. Ако по-долните чакри са блокирани обаче, прана бива възпрепятствана при своето спускане, а тези енергийни блокажи се проявяват като ментални, емоционални или физически неразположения. Ако някоя от чакрите е разбалансирана, значи сме нарушили синхрона с универсалната жизнена сила.

Емоционалните и физическите заболявания могат да бъдат излекувани чрез балансиране и възстановяване на фините енергийни тела – астрално, етерно, умствено и каузално – както и на висшите ни духовни енергии. Тези фини енергийни тела играят важна роля за поддържане на доброто ни здраве. Вибрационните лекарства, каквито са цветните есенции, действат върху фините енергийни тела и на нивото на емоционалните, мисловни и духовни  носители.

Когато есенцията бъде погълната или абсорбирана през кожата, тя първоначално се усвоява в кръвообращението. След това се отлага между кръвоносната и нервната система, където полярността между двете системи генерира електромагнитна енергия. Оттам есенцията се придвижва директно към меридианите, които намират важни точки на взаимодействие между физическото и фините тела. От меридианите жизнената сила на цветната есенция се усилва и насочва към чакрите и енергийните тела, след което се връща към физическото тяло. Този процес увеличава жизнената сила на есенцията и спомага за усвояването й. Така есенцията достига до дисбалансираните части на тялото по-бързо и в по-стабилна форма. Цветните есенции прочистват аурата и фините тела, така че дисбалансът да престане да предизвиква здравословни нарушения. Изчистването става веднага, но ефектът от него се проявява по-бавно. Подобните на кварц кристални силициеви структури във физическото тяло, като тези в кръвта, косата и ноктите, както и тези във фините тела, усилват и предават лековитите енергии на цветните есенции до подходящите места и на правилните честоти. Целият процес може да се сравни с начина, по който кристала в радиоприемник улавя радиовълните и резонира с високите честоти, поглъща ги и ги трансформира в звукови вълни, които могат да бъдат чути от човешко ухо.

Фината вибрация на Цветните есенции нежно хармонизира тези енергийни центрове и играе роля на лечебна и превантивна терапия. Тъй като смущенията в честотата на трептене се появяват първо на етерно ниво, много преди болестта да възникне на физически план, ако тези дисхармонии бъдат коригирани още на това ниво, те не могат да се проявят във физическото тяло под формата на заболяване.

Искате да усетите въздействието им върху себе си?