Wild rose /Шипка/

12.00 лв.42.00 лв.

бутилка концентрат 10мл
бутилка концентрат 10мл
бутилка концентрат 30мл
бутилка концентрат 30мл
готова за прием бутилка
готова за прием бутилка
Изчистване

Шипката е основата на много култивирани рози. Широко разпространен храст по слънчеви покрайнини на горите, полета и каменисти склонове. Белите, светлорозови и тъмнорозови цветове цъфтят между юни и август поединично или в групи по три.

Според д-р Бах, шипката е за “онези, които без видимо достатъчна причина се оттеглят от всичко, което се случва, и просто се плъзгат по живота, такъв, какъвто дойде, без да полагат никакво усилие да оправят нещата или да намерят малко радост. Те са се предали в битката на живота, без да се оплакват”.

 

Share on facebook
Share on pinterest
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email

Описание

От примирение … до отдаденост с Цветни есенции на д-р Бах

Индивидът Шипка е апатичен, примирен и напълно се е отказал да участва в живота си. Той е нещастен човек, който се е оставил на течението на живота, без да прави ни най-малко уси­лие, за да промени нещо в ситуацията.

Често състоянието Шипка е свързано с първите дни от живота на човек, например при прекалено продължително раждане или при преждевременно родените деца, на които им се е наложило да прекарат няколко седмици в кувьоз. При тези ситуации току-що роденото създа­ние се убеждава, че решението да живее е греш­ка. Това погрешно убеждение предизвиква пълен отказ от вземане на инициатива и апатично примирение към живота.

Типът Шипка, тъй като не вярва, че си­туацията рано или късно ще се промени, приема нещата без да се оплаква, апатичен е и не се интересува от нищо, което го заобикаля. Всич­ко му е безразлично, защото е убеден, че нищо няма смисъл. Той вярва, че липсата на късмет е предопределен от съдбата или че болестта му е наследствена и нелечима, и е обусловена от кармата му, че няма изход от нещастния му брак или от работата, която никак не го удовлетворява. Не може да му мине през главата дори, че съществува нещо различно.

Този индивид отдавна е отминал стадия на депресията и се е примирил с положението си. Шипка е разочарован в очакванията си човек. Често става дума за емоционално разо­чарование в детска възраст, когато е бил пре­небрегван и впоследствие се стреми да разрушава всички връзки в живота си, за да не изпи­та отново онази болка. Типът Шипка е лишен от стимули и енергия, непрекъснато е уморен и говори с монотонен и безизразен глас. Той е блед, с отпусната кока, много ниско кръвно налягане, което е трудно да бъде нормализирано дори и със силни лекарства. На физическо ниво апати­ята му се изразява като крайно състояние на слабост. Този индивид е скучен и досаден събеседник, който поглъща енергията на другите, защото липсата на участие в разговора прави атмосферата тежка.

Има и друг тип Шипка, който е труден за разпознаване. Той е активен в поведението си, но също така не очаква никакво удовлетво­рение от живота, работи само от чувство за дълг, без да изпитва радост. Това е следствие на частично надраснато състояние Шипка, което обаче се проявява подсъзнателно във всичките действия на индивида. Неустановено­то състояние Шипка би било голяма пречка за успеха на терапията. То не трябва да бъде  подценявано, защото иначе е невъзможно да се постигне положителен резултат и то не само с цветотерапията на д-р Бах. За да бъде точно установена диагнозата, е важно човек да си припомни дали някога е имал период на пълно примирение и апатия.

С приемането на цветната есенция Шипка индивидът усеща, че малко по малко се връщат силите му за живот и той започва да живее. Вследствие на освобождението си от примирението започва да се посвещава на соб­ствения си живот. Личността усеща течаща­та през нея енергия и най-накрая успява да при­еме с радост и жив интерес големите и малки­те дарове на живота. Шипка е дългосрочен лек, но в практика­та се е оказал полезен и при състояние на вре­менна липса на енергия като например загуба на жизнените сили при прекаляване със секса или вследствие на химиотерапия.

Положителното състояние Шипка е свързано с посвещаване на личните задачи в живота, с радостта и желанието за живот.

Състав и начин на употреба

Стокова есенция, съдържаща вибрационен разтвор от Rosa Canina и бренди като естествен консервант.

Бутилките са концентрат и може да се разреждат за ежедневна употреба. Ако желаете може да изготвим и готова за прием бутилка с есенция за вас.

Приготвяне на бутилки за дозиране: Поставете 3 капки от стоковата есенция в бутилка с капкомер от 15 ml до 30 ml, пълна с 1/3 бренди и 2/3 пречистена или изворна вода.

Приготвяне на комбинирани есенции: Поставете 3 капки от всяка стокова есенция, която сте избрали в бутилка с капкомер от 15 до 30 мл, пълна с 1/3 бренди и 2/3 пречистена или изворна вода.

Прием в чаша с вода: Поставете 3 капки в чаша с вода и изпийте бавно на малки глътки.

Лесно за употреба: приемат се по 4 капки под езика, 4 пъти на ден.

Съхранявайте бутилката на хладно и сухо място. 

Забележка: ако не се консервира в алкохол, ще има много по-кратък срок на годност от около 2-3 седмици, в зависимост от количеството на използвания консервант. В такъв случай се препоръчва да съхранявате дозиращата бутилка в хладилника и да избягвате да докосвате стъклената част на капкомера, за да я поддържате чиста.

Положителен потенциал

 • Мотивация и жизненост
 • Креативност и любопитство
 • Подновявам интереса си към живота
 • Възможност да разрешавам проблемите
 • Сила да започна да живея отново
 • Разтваряне на апатията и безразличието
 • Чувствителност към красотата
 • Имам интересен живот и много нови възможности.
 • Откривам благословията да си жив.
 • Чувствам се ентусиазиран от красотата на земята, от човечеството и живота.
 • Намирам безброй причини да живея в хармония с космоса.